SMS parkovné v Třebíči

18.1.2013

Od 1. ledna 2013 je možné zaplatit parkovné v Třebíči pomocí SMS.

"Město Třebíč se k implementaci systému placení parkovného pomocí SMS rozhodlo z důvodu kladných zkušeností z jiných měst. Nový systém má především zvýšit komfort parkování pro občany i návštěvníky města. Pro odbor dopravy MěÚ Třebíč je též zajímavá možnost operativního prodloužení platnosti parkovacího lístku a v neposlední řadě i předpokládaný zvýšený výběr poplatků z parkovného, který bude obratem investován do budování nových veřejných parkovacích míst, popř. do opravy stávajících" uvedl Bc. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Třebíč.

Více informací o parkování v Třebíči naleznete na http://www.trebic.cz, možnost tisku účtenek a službu párování RZ vozidla s telefonním číslem pro zjednodušení zadání SMS naleznete na www.parkovacilistek.cz/trebic