plať mobilem

Informační portál o službách Premium SMS, Audiotex a platební brána m-platba

Ovládání služeb

Prostřednictvím Premium SMS a SMS Platby můžete objednat jednorázové nebo vícenásobné služby (tzv. předplatné) u externích poskytovatelů.

  • Druh služby určuje vždy klíčové slovo v objednací SMS zprávě.
  • Maximální délka zprávy je 160 znaků a zpráva nesmí obsahovat háčky ani čárky.
  • U služeb jednorázového charakteru se účtuje již objednávací SMS zpráva (MO SMS).
  • ​Pokud je součástí služby i jednorázové nebo vícenásobné doručení (MT SMS), platíte až za každou doručenou službu nebo za jednu či více doručených SMS.

Nápověda
U vícenásobných služeb obdržíte kontakt na provozovatele služby.

HELP
odešlete jako zprávu na číslo služby

Zrušení odběru
Pro přerušení odběru vícenásobných zpráv.

STOP sluzba
odešlete jako zprávu na číslo, slovo “sluzba” nahraďte klíčovým slovem konkrétní služby

STOP
bez upřesnění zruší všechny vícenásobné služby na daném čísle.

a) Placení odesláním zpoplatněné SMS (MO billing)

SMS se odesílá na sedmimístné telefonní číslo (Číslo služby), například ve tvaru 902 12 32, kde poslední dvě čísla vyjadřují cenu odesílané SMS v korunách. Tato částka Vám bude odečtena z vašeho kreditu, nebo ji naleznete na vašem měsíčním vyúčtování u vašeho operátora.

b) Placení přijmutím zpoplatněné SMS (jednorázový MT billing)

Platba prostřednictvím přijmutí zpoplatněné SMS probíhá ve dvou krocích. Nejprve se odešle SMS na pětimístné telefonní číslo (objednací Číslo služby) ve tvaru 90X XX s textem SMS (klíčovým slovem) podle informací uvedených obchodníkem. Zákazníkovi je zpoplatněno odeslání této SMS podle ceníků za odeslání SMS dle svého tarifu. Zákazník dále obdrží SMS z osmimístného čísla (Čísla služby), například ve tvaru 902 12 052, kdy poslední tři číslice uvádějí cenu přijaté SMS v  korunách - zde by tato částka byla 52 Kč včetně DPH. Tato cena Vám bude odečtena z vašeho kreditu, nebo ji najdete na vašem měsíčním vyúčtování.

c) Placení přijmutím pravidelně zasílaných zpoplatněných SMS (vícenásobný MT billing - předplatné)

Platba, která probíhá prostřednictvím přijmutí zpoplatněné SMS v pravidelných intervalech ve čtyřech krocích. Nejprve se odešle SMS na pětimístné telefonní číslo (objednací Číslo služby) ve tvaru 90X XX s textem SMS (klíčovým slovem) podle informací uvedených obchodníkem. Zákazníkovi je zpoplatněno odeslání této SMS podle ceníku za odeslání SMS dle svého tarifu. Zákazník dále obdrží SMS z pětimístného čísla (Čísla služby) ve tvaru 90X XX, s informacemi o nabízené službě - pravidelného zpoplatňování služby obchodníka. Zasláním odpovědi s textem SMS ve tvaru "ANO" (klíčovým slovem) opět na pětimístné krátké telefonní číslo (objednací Číslo služby) potvrdíte souhlas s pravidelným zpoplatněním za službu. Od tohoto okamžiku vám bude v pravidelných intervalech doručována zpoplatněná SMS z osmimístného čísla (Čísla služby), například ve tvaru 902 12 520, kdy poslední tři číslice uvádějí cenu přijaté SMS v korunách - zde by tato částka byla 520 Kč včetně DPH. Tato cena Vám bude odečtena z vašeho kreditu, nebo ji najdete na vašem měsíčním vyúčtování.

Důležitý odkaz:
Vyhledávač čísel