Objem mobilních plateb v roce 2012 dosáhl 2,5 miliard Kč

18.3.2013

Platby prostřednictvím mobilního telefonu se staly neodmyslitelnou součástí každodenního života širokého okruhu uživatelů. Některou z platebních metod sdružených pod označením „plať mobilem“ (Audiotex, Premium SMS, m-platba) každý měsíc zaplatí nejrůznější zboží a služby miliony uživatelů. Celkový objem plateb v roce 2012 dosáhl bezmála 2,5 miliard Kč.

Platby prostřednictvím mobilního telefonu se staly neodmyslitelnou součástí každodenního života širokého okruhu uživatelů. Některou z platebních metod sdružených pod označením „plať mobilem“ (Audiotex, Premium SMS, m-platba) každý měsíc zaplatí nejrůznější zboží a služby miliony uživatelů. Celkový objem plateb v roce 2012 dosáhl bezmála 2,5 miliard Kč.

K tomuto trendu výraznou měrou přispěly platby textovými zprávami (meziroční nárůst 7,8 %), a ještě více nárůst popularity služby m-platba (+111 %).

Nejpopulárnější platby prostřednictvím SMS:

  • nákup jízdenek v městské hromadné dopravě,
  • úhrada parkovného,
  • regulační poplatky v nemocnicích,
  • televizní hlasování,
  • platby na internetu pro zpřístupnění placeného obsahu

Ze strany zákazníků i obchodníků, byl v poslední době zaznamenán rovněž zvýšený zájem o využití služby m-platba, která je nejdynamičtěji se rozvíjející mobilní platební metodou s meziročním nárůstem objemu realizovaných plateb o celých 111 %.

Současné typy mobilních plateb:

Audiotex – volání poskytované na speciálně tarifikovaných předvolbách je nejstarší metoda mobilní platby za služby třetích stran na českém trhu. Služba byla uvedena na trh v roce 2000. Mezi poskytované služby patří informační služby odborného charakteru, služby zábavného charakteru a erotické hlasové služby.

Premium SMS – je platba pomocí odeslání, nebo přijetí SMS na, nebo z telefonního čísla se speciální předvolbou. Služba je dostupná od roku 2003. Mezi nejčastěji poskytované služby patří SMS jízdenka, SMS parkování, nebo SMS televizní hlasování.

M-platba - je platba v prostředí internetového prohlížeče mobilního telefonu, nebo v počítači či tabletu. Mezi nejčastější služby patří platby za drobné zboží. Služba byla uvedena na trh v roce 2010.

Vývoj Premium SMS; Audiotexových sužeb; M-plateb