Každý týden / měsíc mi placené SMS strhávají peníze z kreditu / navyšují měsíční vyúčtování. Jak je zruším?

17.6.2013

Pro zrušení zasílání objednaných zpráv Premium SMS prosím použijte návod v odkazu výše.

Zrušení SMS předplatného

Pro zrušení zasílání objednaných zpráv Premium SMS prosím použijte následující návod.

Návod na zrušení:

Zrušení konkrétní služby provede zákazník odesláním SMS na příslušné 5místné číslo (Short code) ve tvaru "STOP SLUZBA". Kdy slovo služba nahradí zákazník názvem služby).

Zrušení všech poskytovaných služeb na daném 5místném čísle provede zákazník odesláním sms na příslušné 5místné číslo (Short code) ve tvaru "STOP ALL" nebo pouze "STOP". Zákazníkovi je za tuto SMS naúčtována cena dle jeho platného tarifu.

Poskytovatel má povinnost potvrdit vypnutí služby/služeb zasláním zpětné SMS s potvrzení vypnutí služby/služeb. Tato SMS je pro zákazníka zdarma.

Co dělat, když službu nelze zrušit výše popsaným způsobem?

V případě, že jste provedli zrušení služby a přes to jsou vám i nadále zasílány a účtovány SMS pro danou službu, prosím obraťte se na zákaznickou linku poskytovatele služby, kterou naleznete ve výsledku vyhledávání přístupového čísla vaší služby.