plať mobilem

Informační portál o službách Premium SMS, Audiotex a platební brána m-platba

Jak funguje zpoplatnění služeb?

  • Cena služby se uvádí vždy v Kč za minutu a je v rozmezí od 6 do 99 Kč/min.
  • Tarif si určuje vždy provozovatel služby.
  • Cena za vyčerpané služby se zákazníkům odečítá z kreditu nebo je zahrnuta do měsíčního vyúčtování.
  • Ceník volání na zpoplatněné linky (Audiotex):

Příklad struktury: 90X AB CD ZZ

X

určuje charakter poskytované služby a může nabývat hodnot 0, 6, 8 a 9 v souladu s číslovacím plánem

AB

určuje cenu pro koncového zákazníka včetně DPH za minutu, případně za jedno spojení

CD ZZ

je stanoveno při přidělení čísla Českým telekomunikačním úřadem